VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Histophilus somni
Etymologi: Genusnamn: vävnadsvän.
Artepitet: från sömn (hänvisar till ett av sjukdomstillstånden).
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Haemophilus agni, Histophilus ovis, Haemophilus somnus, Haemophilus somnifer
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pasteurellales
Familj
Pasteurellaceae 
Genus
Histophilus
Typstam: 8025 = ATCC 43625 = CCUG 36157.
Makromorfologi (lukt):
 
Vissa stammar hemolyserar. Bildar små runda kolonier (0,2-0,5 mm i diameter), som är gulpigmenterade.
Mikromorfologi: Små orörliga stavar
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:-/+
Andra enzymer: Eskulinas -, tryptofanas (+), ureas -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
?
lactose
?
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
-
L-arabinose
v
cellobiose
?
D-mannitol
?
salicin
?
trehalose
+
glycerol
-
inulin
-
raffinose
-
D-sorbitol
?
starch
?
Övriga kolhydrater: dulcitol V, D-galaktos V, inositol V, melezitos -, melibios -, xylitol ?
Spec. egenskaper:
Sjukdom:
 
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Nötkreatur (får, get)Bronkopneumoni Thrombo/TEME,trombocytär meningoencefalit Bronkopneumoni hos kalv vanligast. Tromboembolisk meningoencefalit (hjärnhinneinflammation med påverkan på kärlen) myocardit, sepsis, rörelsestörning, kramper, blindhet och plötslig död.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)GenomRef.
NC_008309 129PT 2 007 700 1c + 1c Nr 90

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF549387 (T) 1361 

Taxonomi/fylogeni:
 
Endast en arter finns beskrivna inom genus Histophilus, som är relativt nära besläktade med Nicoletella semolina, som också är en ensam art inom sitt genus.
Kommentar:Behöver inte X- och V-faktor för växt, till skillnad från bakterier tillhörande det närbesläktade genuset Haemophilus.
Referens(er): Nr 63
Uppdaterad:2023-03-29

Aktuellt

Nya namn på bakteriella fyla

Den taxonomiska kategorin fylum har tidigare inte reglerats av International Code of Nomencla­ture of Prokaryotes (ICNP), men nu har man ändrat på det och bestämt att man ska revidera namnen av bakteriella fyla. Alla fyla ska skrivas med kursiv stil (vilket har gjorts på VetBact även tidigare) och ha ändelse -ota.

Publicerad 2023-03-01. Läs mer...
Klamydiernas taxonomi

Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare upp­delade i två genus Chlamydia och Chla­my­do­phila. Skillna­derna mel­lan des­sa två genus var dock inte så stora och många forskar­grupper har inte accepterat denna upp­delning. Därför har genus Clamydophila återförts till genus Chlamydia och denna ändring har nu införts i VetBact.

Publicerad 2023-03-15. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet