VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Pasteurella multocida subsp. multocida
Kategorier: Zoonotisk; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: Uppkallad efter Louis Pasteur.
Artepitet: mycket dödande.
Underartepitet: se Artepitet.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pasteurellales
Familj
Pasteurellaceae 
Genus
Pasteurella
Typstam: ATCC 43137 = CCUG 17976 B och 43504 = NCTC 10322.
Makromorfologi (lukt):
   
Små mukoida eller torra kolonier (1-2 mm i dameter). Ingen hemolys på blodagar, men vissa stammar ger en grönaktig avfärgning.
Mikromorfologi: Små orörlig korta stavar eller kockoida stavar (0,3-1,0 x 1,0-2,0 µm), som uppträder enskilt, i par eller som korta kedjor (ovanligt).
Gram +/Gram -:
 
G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/(+)
Andra enzymer: Ornitindekarboxylas +, Tryptofanas + (= indol +), ureas -.
Biokemiska tester: Citrat -, metylrött -, Voges-Proskauer -, vätesulfid (H2S) -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+---+
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
--+-+
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
v--+?
Övriga kolhydrater: D-Mannos +.
Gasbildning: Glukos -.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Nyssjuka (atrofisk rinit) hos gris. Lunginflammation och luftvägsinfektion hos idisslare, gris och gnagare. Septikemi och mastit hos nötkreatur. Aviär pasteurellos eller fågelkolera (en allvarligare form av aviär pasteurellos) hos fjäderfä (framförallt tamhöns, kalkon, ankor och gäss).
Värddjur: Nötkreatur, kanin, gris, hund, katt och fåglar.
Sjukdomsbild:
Virulensfaktorer: Dermatonekrotisaka toxiner hos P. multocida subsp. multocida av kapseltyp A och D, som orsakar nyssjuka hos gris.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_002663 PM70 2 257 487 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AY078999 NCTC 10322T 1 468 

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 15 arter finns beskrivna inom genus Pasteurella, men släktskapet mellan medlemmar inom de närbesläktade släktena Actinobacillus, Haemophilus, Mannheimia och Pasteurella är mycket osäker eftersom de olika släktena inte bildar monofyletiska kluster.
Kommentar:Nyssjuka är anmälningspliktig i Sverige. Pasteurellainfektioner kan vara zoonotiska i samband med kattbett. Fermentering av D-sorbitol och trehalos kan användas för identifiering av underarter.
Uppdaterad:2020-12-10

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet