VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Burkholderia mallei
Kategorier: Zoonotisk; rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den amerikanska bakteriologen W.H. Burkholder.
Artepitet: syftar på sjukdomen (rots, som på latin heter "malleus").
Betydelse:Rots har funnits i hela världen, men är nu utrotad i de flesta utvecklade länder. Sporadiska fall förekommer i Afrika, Asien, Mellanöstern, Indien, Pakistan, Kina, Central- och Sydamerika. Rots anses vara endemisk i Mongoliet.
  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Pseudomonas mallei
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Betaproteobacteria
Ordning
Burkholderiales
Familj
Burkholderiaceae 
Genus
Burkholderia
Typstam: NBL 7 = ATCC 23344 = NCTC 12938.
Makromorfologi (lukt): Grå halvgenomskinliga kolonier utan lukt eller pigment. Ger ingen hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Små, kockoida och orörliga stavar (0.5-1 x 1.5-3 µm) med rundade ändar och som uppträder i par eller buntar. B. mallei saknar flageller till skillnad mot övriga medlemmar av genus Burkholderia. Denna bakterie kan dock förflytta sig inuti värdcellen genom aktin-baserad rörlighet.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob (eftersom den kan utnyttja NO3- som slutlig elektronacceptor i frånvaro av syre).
Katalas/Oxidas:+/V
Fermentation av kolhydrater: Burkholderia spp. fermenterar ej kolhydrater.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:.
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Häst, mulor, åsnorRotsAkut form: feber, mucopurulent näsflöde, lunginflammation och sepsis.
Kronisk form:
*Lungform, andningssvårighter men små nybildningar i lungan, avmagring.
*Hudform (Farcy), lymphangit, hudknutor med varbildning längs lymfbanorna.
Läkta sår bildar ofta stjärnformade ärr.
Symtomfria smittbärare förekommer
MänniskaRotsSåriga luftvägsslemhinnor och hudutslag. Smitta överförs vid kontakt med infekterade djur.
KarnivorerRotsKnutor och sår i näshåla, konjunktiva och djupare i luftvägarna. Svullna lymfknutor, andniningssvårigheter och ospecifika symtom (t.ex. anorexi, depression). Kan smittas genom att äta infekterad mat
Virulensfaktorer: Kapsel, sekretionssystem av typ III och IV samt adhesionsproteiner, fimbrier och system för "quorum sensing".
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_006348 och NC_006349 ATCC 23344 5 835 527 (2c + ?) 
Krom. I (3 510 148 bp) resp. krom. II (2 325 379 bp).

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF110187 NCTC 10260 1488 
Två rRNA-gener i krom. I och två i krom. II.

Taxonomi/fylogeni:
   
Ca 100 arter har beskrivits inom genus Burkholderia, som är besläktat med genus Taylorella. De två arter av släktet Burkholderia, som finns med på VetBact, är mycket närbesläktade.
Bestämmelser: Rots är anmälningspliktig till Jordbruksverket i Sverige. Burkholderia mallei tillhör kategori B som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID.
Kommentar:Rots är mycket smittsam, endast ett fåtal organismer behövs och de sprids lätt genom aerosolbildning.
Uppdaterad:2023-03-22

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet