Art/Underart: Brucella suis
Kategorier: Zoonotisk; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter Sir David Bruce, som först identifierade organismen, som orsakar brucellos.
Artepitet: från gris.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Brucella melitensis biovar Suis
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Alphaproteobacteria
Ordning
Hyphomicrobiales
Familj
Brucellaceae 
Genus
Brucella
Typstam: 1330 = ATCC 23444 = NCTC 10316.
Makromorfologi (lukt): Blekt honungsfärgade transparenta kolonier, som ej ger hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Orörliga kocker eller korta stavar
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Ureas +
Fermentation av kolhydrater: De flesta Brucella spp. bildar ej syra genom fermentation av kolhydrater.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
GrisBrucellosAbort, dödfödslar, orkit (testikelinflammation), artrit (ledinflammation) spondylit (inflammation i ryggkotpelaren)
MänniskaBrucellosIntermittent feber, influensaliknande symtom
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_004310 och NC_004311 1330 3 315 175 (2c + ?) 
Krom. I (2 107 794 bp) resp. krom. II (1 207 381 bp).

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
L26169 (T) 1 412 
Två rRNA-gener i krom. I och en i krom. II.

Taxonomi/fylogeni:
Brucella suis  
Man har beskrivit ca 25 arter inom släktet Brucella och detta släkte är närmast besläktat med genus Bartonella. Ur fylogenetisk synvinkel representerar B. abortus, B. canis, B. ceti, B. melitensis, B. neotome, B. ovis, B. pinnipedialis och B. suis samma art (B. melitensis), men på grund av olika värddjurspecificitet har man ändå valt att placera dem inom olika arter.
Bestämmelser: Brucella suis tillhör kategori B som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID.
Kommentar:Kan penetrera intakt hud. Brucellos är zoonotisk, anmälningspliktig till Jordbruksverket i Sverige och lyder under epizootilagen.
Länk: Epiwebb - om epizootisjukdomar [in Swedish]
Uppdaterad:2023-03-22

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet