Art/Underart: Brucella melitensis
Kategorier: Zoonotisk; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter Sir David Bruce, som först identifierade organismen, som orsakar brucellos.
Artepitet: Syftar på ön Malta (Melita), där organismen först påvisades.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Alphaproteobacteria
Ordning
Hyphomicrobiales
Familj
Brucellaceae 
Genus
Brucella
Typstam: 16M = ATCC 23456 = NCTC 100
Makromorfologi (lukt): Blekt honungsfärgade transparenta kolonier, som ej ger hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Orörliga kocker eller korta stavar
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Ureas +
Fermentation av kolhydrater: De flesta Brucella spp. bildar ej syra genom fermentation av kolhydrater.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:Brucellos. Malta feber. Sjukdomen är en zoonos.
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Får och getBrucellosAbort (framförallt sista trimestern), svagfödda lamm/killingar, minskad mjölkproduktion, kvarbliven efterbörd, purulenta flytningar. Handjur epididymit (bitestikelinfektion) och infertilitet.
Dock oftast symtomlösa smittbärare
NötkreaturBrucellosAbort, reproduktionsstörningar, epididymit (bitestikelinfektion), orkit (infektion i testikeln) artrit (ledinflammation) och hygrom
MänniskaBrucellos, Malta feberVarierande symtom från inga alls till influensaliknande symtom, såsom feber, frossa huvudvärk, illamående, ryggsmärtor, myalgi (muskelinflammation) och lymfadenopati (inflammation i lymfknutorna)
Vanligaste orsaken till brucellos hos människa
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_003317 och NC_003318 16M 3 294 931 (2c + 0) 
Krom. I (2 117 144 bp) resp. krom. II (1 177 787 bp).
Totalt har två stammar sekvenserats, men plasmider har ej rapporterats.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
L26166 (T) 1405 
Två rRNA-gener i krom. I och en i krom. II.

Taxonomi/fylogeni:
Brucella melitensis  
Man har beskrivit ca 25 arter inom släktet Brucella och detta släkte är närmast besläktat med genus Bartonella. Ur fylogenetisk synvinkel representerar B. abortus, B. canis, B. ceti, B. melitensis, B. neotome, B. ovis, B. pinnipedialis och B. suis samma art (B. melitensis), men på grund av olika värddjurspecificitet har man ändå valt att placera dem inom olika arter.
Bestämmelser: Brucella melitensis tillhör kategori B som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID.
Kommentar:Kan penetrera intakt hud. Brucellos är anmälningspliktig till Jordbruksverket och lyder under epizootilagen.
Länk: Epiwebb - om epizootisjukdomar [in Swedish]
Uppdaterad:2023-03-22

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet