VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mesomycoplasma hyopneumoniae
Etymologi: Genus namn: mellan andra mykoplasmer (svampformade).
Artepitet: från grispneumoni.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplasma hyopneumoniae
Taxonomi:
Fylum
Mycoplasmatota
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Metamycoplasmataceae 
Genus
Mesomycoplasma
Typstam: J = ATCC 25934 = NCTC 10110.
Makromorfologi (lukt):
 
Bildar små atypiska kolonier som saknar en tydligt definierad nippel (ser ej ut som ett stekt ägg) och bör observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Orörliga, mycket små och pleomorfa.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob. M. hyopneumoniae är en glukosfermenterare, som sänker pH i odlingsmediet.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg.
Sjukdom:Lunginflammation (enzootisk pneumoni eller SEP)
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
GrisLunginflammation (enzootisk pneumoni eller SEP)Hosta, dålig tillväxthastighet och ibland andnöd.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_007295 0 897 405 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AE017243 JT 1 537 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 15 arter av mollikuter har beskrivits inom släktet Mesomycoplasma. Mesomycoplasma hyopneumoniae är närbesläktad med M. ovipneumoniae, M. dispar samt M. flocculare.

Observer att bokstaven M i det fylogenetiska trädet (Fig. 230:1) kan betyda Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.

Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 52, 164, 170
Uppdaterad:2023-03-15

Aktuellt

Mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi

För ca 2 år sedan revide­ra­des mykoplasmernas taxonomi på VetBact, eftersom en forskargrupp hade föreslagit att 5 nya genus (släkten) skulle införas tillsammans med släktet Mycoplasma. Detta fick också konsekvenser för högre taxa inom det fylum, som då kallades Tenericutes. Nu har en annan grupp av forskare föreslagit att de nya namnen ska förkastas.

Publicerad 2023-10-03. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet