Art/Underart: Clostridium septicum
Kategorier: Hemolyserande; sporbildande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: liten spole.
Artepitet: förorsakande förruttnelse.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Clostridia
Ordning
Clostridiales
Familj
Clostridiaceae 
Genus
Clostridium
Typstam: ATCC 12464 = CCUG 4855 = NCTC 547.
Makromorfologi (lukt):
Clostridium septicum  
Bildar mycket små gråvita kolonier, som snabbt flyter ut på plattan till en tät matta (bakterierna "svärmar"). Ger β-hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Stora stavar (0,6-1,9 x 1,9-35,0 µm), som vanligen är rörliga. Bildar ovala subterminala sporer.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Anaerob
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Eskulinas +, lecithinas -, tryptofanas -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
?
lactose
+
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
-
L-arabinose
-
cellobiose
(+)
D-mannitol
-
salicin
v
trehalose
(+)
glycerol
?
inulin
-
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
-
Andra kolhydrater: Fruktos +, galaktos (+), mannos +, ribos v, xylos -.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:
Clostridium septicum  
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Får, nötkeatur och grisBrådsot, malignt ödemHög feber, abomasit (infektion i löpmagen), plötslig död. Snabb förruttnelse
HästGasgangrän, malignt ödemSvullen muskulatur med ödem och emfysem. Ovilja att röra sig, hälta, smärta och krepitation vid palpation. Cirkulationsstörning med subkutant ödem och blödningar, som kan leda till ischemi och lokal nekros (celldöd)
Virulensfaktorer: C. septicum producerar ett hemolytiskt och nekrotiserande α-toxin, som kan ge svårartade infektioner.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U59278 ATCC 12464T 1 507  

Taxonomi/fylogeni:
Clostridium septicum  
Man har beskrivit ca 180 olika arter inom genus Clostridium. C. septicum är nära besläktad med C. chauvoei.
Länk: Clostridia.net
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet