Art/Underart: Clostridium piliforme
Kategorier: Sporbildande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: liten spole.
Artepitet: hårformad (pilus betyder hår).
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Bacillus piliformis
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Clostridia
Ordning
Clostridiales
Familj
Clostridiaceae 
Genus
Clostridium
Typstam: Finns ej definierad.
Makromorfologi (lukt): Kan ej odlas på artficiella media.
Mikromorfologi: Stor sporbildande och filamentös stav (0,5 x 8-10 µm).
Gram +/Gram -:G- under aeroba betingelser, men har egentligen en G+ cellvägg.
Metabolism: Anaerob
Katalas/Oxidas:-/-
Spec. egenskaper: Obligat intracellulär bakterie.
Specialmedia:
Sjukdom:Tyzzers sjukdom (levernekros).
Värddjur: Framför allt gnagare, men har även rapporterats från föl, kalv, hund och katt.
Sjukdomsbild: De flesta infektioner är subkliniska, men vattnig diarré med hög dödlighet förekommer.
Virulensfaktorer: Virulensmekanismer är dåligt utredda, men C.piliforme tycks producera ett exotoxin (cytotoxin).
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
L07416 Ej definierad 1455  

Taxonomi/fylogeni:
Clostridium piliforme  
Man har beskrivit ca 175 olika arter inom genus Clostridium. C. piliforme ligger liksom C. difficile och C. sordellii långt ifrån de flesta övriga klostridier i det fylogenetiska trädet (se Fig. 28:1). Man har dock ändrat namn på de två sist nämnda, som numera heter Clostridioides difficile resp. Paeniclostridium sordellii. Anledningen till att man inte har ändrat namn på C. piliforme är antagligen att ingen typstam har kunnat identifieras, eftersom bakterien inte kan odlas.
Kommentar:Kan ej odlas på artificiella media. Artnamnet har ej godkänts eftersom ingen typstam har definierats.
Referens(er): Nr 133
Länk: Clostridia.net
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet