VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Corynebacterium confusum
Kategorier: I normalfloran; huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genus namn: klubbformad bakterie (bacterium betyder eg. liten stav).
Artepitet: förvirrande (eftersom denna bakterie lätt kan förväxlas med andra arter inom detta släkte).
Betydelse:C. confusum har påvisats i opastöriserad mjölk, men är troligen inte patogen för djur.
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Actinomycetota
Klass
Actinomycetia
Ordning
Mycobacteriales
Familj
Corynebacteriaceae 
Genus
Corynebacterium
Typstam: DMMZ 2439 = CCUG 38267
Makromorfologi (lukt):
 
Kolonierna är små (1-2 mm i diameter) vitaktiga och glittrande.
Mikromorfologi: Klubbformade orörliga stavar, som uppträder enskilt, i par eller i små grupper.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob, men växer svagt under anaeroba betingelser.
Katalas/Oxidas:+/?
Andra enzymer: Eskulinas -, ureas -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
-
maltose
-
L-rhamnose
-
sucrose
-
L-arabinose
-
cellobiose
-
D-mannitol
-
salicin
-
trehalose
-
glycerol
-
inulin
-
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
?
Kan dessutom fermentera ribos och fruktos under syrabildning.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Kan orsaka infektioner hos människa, men det är ovanligt.
Värddjur: Människa
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
Y15886 DMMZ 2439T 1404  

Taxonomi/fylogeni: 176 arter och 13 underarter finns beskrivna inom släktet Corynebacterium. Alla namn har dock inte godkänts än och vissa arter har placerats inom ett annat släkte. Släktet Corynebacterium är närmast besläktade med släktena Mycobacterium, Nocardia, Rhodococcus och Crossiella.
Referens(er): Nr 151
Uppdaterad:2023-03-02

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet