VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Corynebacterium cystitidis
Etymologi: Genus namn: klubbformad bakterie (bacterium betyder eg. liten stav).
Artepitet: från cystit.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Actinobacteria
Klass
Actinobacteria
Ordning
Corynebacteriales
Familj
Corynebacteriaceae 
Genus
Corynebacterium
Typstam: ATCC 29593 = CCUG 28794 = NCTC 11863
Makromorfologi (lukt): Bildar små kolonier (1 mm i diameter), som är gräddfärgade ljusgula. Ger ingen hemolys på blodagar
Mikromorfologi: Stavar (0,5-1,3 µm), som uppträder enskilt, i par eller som oregelbundna anhopningar.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:
Andra enzymer: Hippurikas +, ureas +
Biokemiska tester: Metylrött -
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Allvarlig hemorragisk cystit (urinvägsinfektion).
Värddjur: Nötkreatur
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X84252 NCTC 11863T 1491  

Taxonomi/fylogeni:
 
176 arter och 13 underarter finns beskrivna inom släktet Corynebacterium. Alla namn har dock inte godkänts än och vissa arter har placerats inom ett annat släkte. Släktet Corynebacterium är närmast besläktade med släktena Mycobacterium, Nocardia, Rhodococcus och Crossiella.
Uppdaterad:2020-10-15

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet