Art/Underart: Mycobacterium caprae
Etymologi: Genusnamn: liten svampliknande stav.
Artepitet: från get.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Mycobacterium bovis subsp. caprae, Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae
Taxonomi:
Fylum
Actinomycetota
Klass
Actinomycetia
Ordning
Mycobacteriales
Familj
Mycobacteriaceae 
Genus
Mycobacterium
Typstam: ATCC BAA-824
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Syra-fasta stavar
Gram +/Gram -:G+ (men svåra att gramfärga)
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper: M. caprae är en långsamväxare (tar mer än 7 dagar för att se kolonier med blotta ögat).
Specialmedia:
Sjukdom:Har isolerats från lymfknutor och lungor från tuberculösa djur.
Värddjur: Idisslare, gris och vildsvin, rådjur, kameler samt människa.
Sjukdomsbild:
Diagnostik:Sekvensanalys av gyrB genen kan användas för att skilja M. capri från M. bovis och andra medlemmar av M. tuberculosis komplexet.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AJ131120 gM-1 1524  

Taxonomi/fylogeni:
Mycobacterium caprae  
Ca. 175 arter har beskrivits inom släktet Mycobacterium och detta släkte är närbesläktat med Rhodococcus, Nocardia och Corynebacterium. M. tuberculosis, M. bovis och M. caprae är närbesläktade med varandra och har ibland betraktats som olika underarter av M. tuberculosis.

Man brukar tala om Mycobacterium tuberculosis-komplexet (MTC eller MTBC) eller Mycobacterium tuberculosis-kladen, som omfattar följande mycket närbesläktade arter: M. africanum, M. bovis, M. canetti, M. caprae och M. tuberculosis samt några andra arter av mindre betydelse.

Uppdaterad:2023-03-02

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet