VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mesomycoplasma flocculare
Kategori: I normalfloran
Etymologi: Genus namn: mellan andra mykoplasmer (svampformade).
Artepitet: ulltott.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplasma flocculare
Taxonomi:
Fylum
Mycoplasmatota
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Metamycoplasmataceae 
Genus
Mesomycoplasma
Typstam: Ms42 = ATCC 27399 = NCTC 10143.
Makromorfologi (lukt): Bildar små atypiska kolonier, som saknar nippel. Kolonierna bör observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Kockoida celler.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
GrisM. flocculare är en opportunist, som kan orsaka pneumoni (lunginflammation) i kombination med andra patogener (vanligen M. hyopneumoniae).
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP007585 Ms42T 0 778 866 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
L22210 Ms42T 1541 (354..1894) 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 15 arter av mollikuter har beskrivits inom släktet Mesomycoplasma. Mesomycoplasma flocculare är närbesläktad med M. ovipneumoniae, M. hyopneumoniae samt M. dispar.

Observer att bokstaven M i det fylogenetiska trädet (Fig. 231:1) kan betyda Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.

Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 164, 170
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet