VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Chlamydophila pneumoniae
Kategori: Huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genusnamn: kloakälskande.
Artepitet: från lunginflammation.
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Chlamydia pneumoniae
Taxonomi:
Fylum
Chlamydiae
Klass
Chlamydiia
Ordning
Chlamydiales
Familj
Chlamydiaceae 
Genus
Chlamydophila
Typstam: ATCC VR-2282
Makromorfologi (lukt): Växer endast intracellulärt och kan alltså ej odlas på artificiella substrat.
Mikromorfologi: Utanför värdcellen: infektiösa elementarkroppar (0,2-0,3 µm).
I värdcellen: icke-infektiösa retikulärkroppar (0,8-1,0 µm). C. pneumoniae är orörlig.
Gram +/Gram -:G-, svår att gramfärga.
Metabolism: Aeroba, men medlemmar av familjen Chlamydiaceae har endast begränsade resurser att syntetisera sitt eget ATP. De kan därför ta upp ATP från värdcellen.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Människa: luftvägsinfektion.
Häst: luftvägsinfektion.
Koala: ögoninfektion.
Värddjur: Människa (samt häst och koala)
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
AE009440 TW-183T 1 225 935  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
D85718 TW183T 1479 

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit fem arter inom genus Chlamydia och sex arter inom genus Chlamydophila. Arter inom familjen Chlamydiaceae bildar två relativt distinkta kluster och man har därför delat upp dem i två genus Chlamydia och Chlamydophila. Vissa forskargrupper har dock inte accepterat detta utan inkluderar alla arter inom genus Chlamydia.
Kommentar:Medlemmar av familjen Chlamydiaceae är obligat intracellulära. Cellhöljet innehåller cysteinrika proteiner och bara lite peptidoglykan.
Referens(er): Nr 140
Länkar: The comprehensive reference and education wiki on Chlamydia and the Chlamydiales, Klamydia-föreläsning
Uppdaterad:2020-11-05

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet