VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Chlamydophila pecorum
Etymologi: Genusnamn: kloakälskande.
Artepitet: från hjordar av får eller nötkreatur.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Chlamydia pecorum
Taxonomi:
Fylum
Chlamydiae
Klass
Chlamydiia
Ordning
Chlamydiales
Familj
Chlamydiaceae 
Genus
Chlamydophila
Typstam: Bo/E58 = ATCC VR-628
Makromorfologi (lukt): Utanför värdcellen: infektiösa elementarkroppar (0,2-0,3 µm).
I värdcellen: icke-infektiösa retikulärkroppar (0,8-1,0 µm).
Mikromorfologi: Utanför värdcellen: infektiösa elementarkroppar (0,2-0,3 µm).
I värdcellen: icke-infektiösa retikulärkroppar (0,8-1,0 µm). Orörlig.
Gram +/Gram -:G-, svår att gramfärga.
Metabolism: Aeroba, men medlemmar av familjen Chlamydiaceae har endast begränsade resurser att syntetisera sitt eget ATP. De kan därför ta upp ATP från värdcellen.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Idisslare: hjärn- och ryggmärgsinflammation (encefalomyelit).
Gris: tarm- och ledinfektion.
Koala: urogenitala infektioner.
Värddjur: Idisslare, gris och koala.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP004035 P787 1 106 409 1c + 0 
Minst 7 stammar har sekvenserats, men plasmider har ej rapporterats.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
D88317 E58 1548 

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit fem arter inom genus Chlamydia och sex arter inom genus Chlamydophila. Arter inom familjen Chlamydiaceae bildar två relativt distinkta kluster och man har därför delat upp dem i två genus Chlamydia och Chlamydophila. Vissa forskargrupper har dock inte accepterat detta utan inkluderar alla arter inom genus Chlamydia.
Kommentar:Medlemmar av familjen Chlamydiaceae är obligat intracellulära. Cellhöljet innehåller cysteinrika proteiner och bara lite peptidoglykan.
Referens(er): Nr 140
Länkar: The comprehensive reference and education wiki on Chlamydia and the Chlamydiales, Klamydia-föreläsning
Uppdaterad:2020-03-05

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet