VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycoplasmopsis meleagridis
Kategori: Anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genus namn: liknar mykoplasma (svampformad).
Artepitet: från en kalkon.
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplama meleagridis
Taxonomi:
Fylum
Mycoplasmatota
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Metamycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasmopsis
Typstam: 17529 = ATCC 25294 = NCTC 10153.
Makromorfologi (lukt): Bildar små kolonier, som inte alltid har en nippel (ser ut bara ibland ut som stekta ägg). Makromorfologin kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Små kockoida celler.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakulativt anaerob. Energikälla: arginin (höjer pH).
Katalas/Oxidas:
Fermentation av kolhydrater: Glukos -
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg.
Sjukdom:Sjukdomen överförs huvudsakligen genom vertikal smittspridning från avelsdjur och symtom ses främst bland unga fåglar.
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
KalkonLuftsäcksinfektion.Ökad andningsfrekvens (takypné), sekret från näsan och nysningar.
KalkonReproduktionsstörning.Nedsatt kläckbarhet och embryodöd.
KalkonSkelettdeformation (osteodystrofi).Hälta, svullnad, krokiga halsar och dålig tillväxt.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)GenomRef.
JZXN01000000 ATCC 25294T 0 634 182  Nr 173

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
L24106 175291437  

Taxonomi/fylogeni:
 
Mycoplasmopsis är det största släktet bland veterinärmedicinskt viktiga mollikuter och hittills har ca 55 arter beskrivits inom detta släkte. M. meleagridis är närbesläktad med M. agalactiae och M. bovis. Se det fylogenetiskt trädet (Fig. 215:1) där M kan betyda Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.

.
Bestämmelser: Aviär mykoplasmos orsakad av M. meleagridis är anmälningspliktig till Jordbruksverket i Sverige.
Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 164
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet