VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Corynebacterium ulcerans
Kategorier: Zoonotisk; hemolyserande
Etymologi: Genus namn: klubbformad bakterie (bacterium betyder eg. liten stav).
Artepitet: orsakar sår.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Actinomycetota
Klass
Actinomycetia
Ordning
Mycobacteriales
Familj
Corynebacteriaceae 
Genus
Corynebacterium
Typstam: ATCC 51799 = CCUG 2708 = NCTC 7910.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Orörliga pleomorfa och kockoida stavar.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Eskulinas -, hippurikas +, ureas +.
Biokemiska tester: Metylrött +.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
-
maltose
+
L-rhamnose
?
sucrose
-
L-arabinose
?
cellobiose
?
D-mannitol
v
salicin
?
trehalose
-
glycerol
?
inulin
?
raffinose
?
D-sorbitol
?
starch
?
Fruktos +, mannose ?, xylos -.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Bovin mastit (ljuverinflammation).
Abscesser (varbölder), gangrenös dermatit hos gnagare.
Human faryngit (svalginflammation).
Värddjur: Nötkreatur, gnagare, människa
Sjukdomsbild:
Virulensfaktorer: Vissa stammar av C. ulcerans kan producera difteritoxin (se Corynebacterium diphtheria).
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
AE015925.1 809 2 502 095 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X84256 NCTC 7910T 1490 

Taxonomi/fylogeni:
 
176 arter och 13 underarter finns beskrivna inom släktet Corynebacterium. Alla namn har dock inte godkänts än och vissa arter har placerats inom ett annat släkte. Släktet Corynebacterium är närmast besläktade med släktena Mycobacterium, Nocardia, Rhodococcus och Crossiella.
Kommentar:C. ulcerans kan orsaka zoonos.
Uppdaterad:2023-03-02

Aktuellt

Mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi

För ca 2 år sedan revide­ra­des mykoplasmernas taxonomi på VetBact, eftersom en forskargrupp hade föreslagit att 5 nya genus (släkten) skulle införas tillsammans med släktet Mycoplasma. Detta fick också konsekvenser för högre taxa inom det fylum, som då kallades Tenericutes. Nu har en annan grupp av forskare föreslagit att de nya namnen ska förkastas.

Publicerad 2023-10-03. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet