Art/Underart: Ureaplasma diversum
Kategori: I normalfloran
Etymologi: Genusnamn: ureaform.
Artepitet: varierande, vilket syftar på att den skiljer sig från U. urealyticum m.a.p. peptidinnehåll och G+C-innehåll.
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Mycoplasmatota
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Mycoplasmoidaceae 
Genus
Ureaplasma
Typstam: A417 = ATCC 43321 = NCTC 10182.
Makromorfologi (lukt): Bildar mycket små kolonier (0,100-0,175 mm i diameter), som måste betraktas genom mikroskop.
Mikromorfologi: Orörliga kockoida celler (ca 0,5 µm i diameter).
Gram +/Gram -:
Metabolism: Genererar energi genom att hydrolyserar urea till CO2 och NH3.
Katalas/Oxidas:?/-
Andra enzymer: Ureas +
Fermentation av kolhydrater: Glukos -
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg. Kräver pH 6,0-6,5 för att växa.
Specialmedia:
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
NötkreaturUreaplasmainfektionU. diversum har förknippats med bovin vulvit (inflammation i vulva), endometrit (inflammation av livmoderns slemhinna), salpingit (inflammation av äggledaren), kastning (spontan abort) och infertilitet. Anses också orsaka dödfödsel och födsel av svaga kalvar.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
D78650 A417T 1478  

Taxonomi/fylogeni:
Ureaplasma diversum  
Ca 10 arter har beskrivits inom släktet Ureaplasma, som ligger nära släktet Mycoplasmoides. Se det fylogenetiskt trädet (Fig. 209:1), men observera att där kan M betyda Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.
Kommentar:Tillhör normalfloran, men kan ge opportunistiska infektioner.

Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin är på väg att införas i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.

Referens(er): Nr 164
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet