VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycoplasma mycoides subsp. capri
Etymologi: Genus namn: svampformad.
Artepitet: svampliknande,
Underartepitet: från geten.
Betydelse:Förekommer i Afrika, delar av Asien, Europa, Australien, Mellanöstern, Nordamerika och Indien.
  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Tenericutes
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmatales
Familj
Mycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasma
Typstam: PG3 = NCTC 10137.
Makromorfologi (lukt): Bildar små och mycket typiska kolonier med en nippel (ser ut som ett stekt ägg), som kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi:
Gram +/Gram -:
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Get (vuxna)Mastit (ljuverinflammation) pleuropneumoni (lungsäcksinflammation), artrit (ledinflammation), kerato-konjunktivit (inflammation av hornhinnan och bindhinnan) samt ibland även kastning (abort)Förlust av mjölkproduktion
Get (killingar)Sepsis (blodförgiftning) med artrit (ledinflammation) och pneumoni (lunginflammation)
Får och nötkreatur (mer ovanligt)
Virulensfaktorer: Dessa bakterier har kapsel, som bidrar till vidhäftningsförmåga och förhindrar fagocytos. De har också det s.k. MIB-MIP-systemet. Bakterierna producerar också väteperoxid och kan bilda biofilm.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
FQ377874 95010 1 153 998 1c + 1c 
Tre stammar har sekvenserats och 0-1 plasmid har påvisats.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U26037 PG3 1524 

Taxonomi/fylogeni:
 
Sju arter har beskrivits inom det reviderade släktet Mycoplasma till vilket Mycoplasma mycoides subsp. capri hör. Två av dessa arter är uppdelade i fyra underarter. Dessa arter och underarter tillhör den s.k. mycoides-gruppen, som är nära besläktade med mollikuter inom släktet Spiroplasma. Detta släkte innehåller många växtpatogener. Se det fylogenetiska trädet (Fig. 206:1). Observera att det bara är för mycoides-gruppens mollikuter som bokstaven M står för Mycoplasma. För de andra arterna betyder M: Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.
Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact, För några mollikuter (mykoplasmer) har namnen dock inte ändrats och det gäller medlemmar av mycoides-gruppen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 164, 165, 166
Uppdaterad:2021-12-09

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet