Art/Underart: Mycoplasma mycoides subsp. capri
Etymologi: Genus namn: svampformad.
Artepitet: svampliknande,
Underartepitet: från geten.
Betydelse:Förekommer i Afrika, delar av Asien, Europa, Australien, Mellanöstern, Nordamerika och Indien.
  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Mycoplasmatota
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmatales
Familj
Mycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasma
Typstam: PG3 = NCTC 10137.
Makromorfologi (lukt): Bildar små och mycket typiska kolonier med en nippel (ser ut som ett stekt ägg), som kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi:
Gram +/Gram -:
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Get (vuxna)Mastit (ljuverinflammation) pleuropneumoni (lungsäcksinflammation), artrit (ledinflammation), kerato-konjunktivit (inflammation av hornhinnan och bindhinnan) samt ibland även kastning (abort)Förlust av mjölkproduktion
Get (killingar)Sepsis (blodförgiftning) med artrit (ledinflammation) och pneumoni (lunginflammation)
Får och nötkreatur (mer ovanligt)
Virulensfaktorer: Dessa bakterier har kapsel, som bidrar till vidhäftningsförmåga och förhindrar fagocytos. De har också det s.k. MIB-MIP-systemet. Bakterierna producerar också väteperoxid och kan bilda biofilm.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
FQ377874 95010 1 153 998 1c + 1c 
Tre stammar har sekvenserats och 0-1 plasmid har påvisats.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U26037 PG3 1524 

Taxonomi/fylogeni:
Mycoplasma mycoides  
Sju arter har beskrivits inom det reviderade släktet Mycoplasma till vilket Mycoplasma mycoides subsp. capri hör. Två av dessa arter är uppdelade i fyra underarter. Dessa arter och underarter tillhör den s.k. mycoides-gruppen, som är nära besläktade med mollikuter inom släktet Spiroplasma. Detta släkte innehåller många växtpatogener. Se det fylogenetiska trädet (Fig. 206:1). Observera att det bara är för mycoides-gruppens mollikuter som bokstaven M står för Mycoplasma. För de andra arterna betyder M: Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.
Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact, För några mollikuter (mykoplasmer) har namnen dock inte ändrats och det gäller medlemmar av mycoides-gruppen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 164, 165, 166
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet