VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Staphylococcus epidermidis
Kategorier: Hemolyserande; i normalfloran
Etymologi: Genusnamn: Vindruvsklase-liknande kocker (coccus betyder korn eller bär).
Artepitet: från epidermis (= överhuden).
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Firmicutes
Klass
Bacilli
Ordning
Bacillales
Familj
Staphylococcaceae 
Genus
Staphylococcus
Typstam: ATCC 14990 = CCUG 18000 A = CCUG 39508 = NCTC 11047.
Makromorfologi (lukt):
     
Medelstora, vita, opaka och platta kolonier (1-2 mm i diameter). Många stammar ger hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Orörliga kocker (0,8-1 µm i diameter), som ofta uppträder i par eller grupper om fyra. Kan även uppträda enskilt eller i mindre kluster.
Gram +/Gram -:
 
G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Eskulinas -, koagulas -, ornitindekarboxylas -, tryptofanas -, ureas +.
Biokemiska tester: Citrat -, metylrött -, Voges-Proskauer +, vätesulfid (H2S) +.
Fermentation av kolhydrater:
Staphylococcus epidermidis  
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+++-+
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
-----
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
+?-?-
Andra kolhydrater: inositol -, xylos +, galactos -, dulcitol -.
Spec. egenskaper: Kan bilda kapsel eller biofilm bestående av bl.a. tekoinsyra (på t.ex. implantat). Optimal tillväxttemperatur: 30-37°C.
Sjukdom:Tillhör hudens normalflora, men kan ibland orsaka opportunistiska infektioner.
Nötkreatur: mastit och sårinfektioner.
Övriga djurslag: sårinfektioner.
Värddjur: Olika djurslag inklusive nötkreatur, hund, häst och människa.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_004461 ATCC 12228 2 499 279 1l + 6l 
Två stammar har sekvenserats och de hade 1 eller 6 plasmider.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperonSekvenslikhet
D83363 ATCC 14990T 1 475 99.87 - 99% 

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 70 arter och underarter har beskrivits inom släktet Staphylococcus. S. epidermidis är nära besläktad med S. aureus.
Kommentar:S. epidermidis hittas ofta som kontaminant av kliniska prover. S. epidermidis hör till gruppen koagulasnegativa stafylokocker (KNS).
Uppdaterad:2021-09-26

Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet