VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Clostridium botulinum, group I
Kategorier: Hemolyserande; sporbildande; rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: liten spole.
Artepitet: syftar på korv.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Firmicutes
Klass
Clostridia
Ordning
Clostridiales
Familj
Clostridiaceae 
Genus
Clostridium
Typstam: Typ A: ATCC 25763. Referensstammar: Proteolytisk typ B: ATCC 7949. Proteolytisk typ F: ATCC 25764.
Makromorfologi (lukt): Stora gråvita kolonier (5 mm i diameter) med mycket oregelbunden kant, som vanligen ger β-hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Stora sporbildande stavar (0,6-1,4 x 3,0-20,2 µm). De flesta stammarna är rörliga. Ger hemolys på blodagar.
Gram +/Gram -:G+ (kan vara svår att gram-färga).
Metabolism: Anaerob
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Eskulinas +, lecithinas -, tryptofanas -.
Biokemiska tester: Vätesulfid (H2S) +.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
?-(-)--
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
-----
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
?--(-)v
Andra kolhydrater: Fruktos (-), galaktos -, mannos -, ribos -, xylos -.
Spec. egenskaper: Proteolytiska bakterier bildar fenoler, indoler och ammoniak genom nedbrytning av proteiner.
Reservoir: Jord, döda djurkroppar, kött, fisk, konserverade produkter.
Sjukdom:Botulism är en allvarlig och potentiellt dödlig sjukdom hos djur och människor. Botulism är vanligen en intoxikation (förgiftning) och orsakas av intag av redan bildat toxin. Det händer ibland att sporer av C. botulinum germinerar i tarmen eller i djupa sår och bakterien kan då börja producera toxin. Detta tillstånd kallas för en toxikoinfektion.
Värddjur: Eller snarare Djur som är känsliga för toxinerna: Känsligheten för olika typer av botulinumtoxin varierar mellan olika djurslag.

  • Toxintyp A: människa, spädbarn (toxikoinfektion), fjäderfä, mink, hund, gris (och nötkreatur)
  • Toxintyp B: människa, spädbarn (toxikoinfektion), föl (toxikoinfektion), häst och nötkreatur.
  • Toxintyp F: människa.
Sjukdomsbild: Slapp muskelförlamning.
Virulensfaktorer: C. botulinum-stammar inom grupp I producerar botulinumtoxin typ A, B eller F och genen för dessa toxin sitter på kromosomen. Stammar inom grupp I är alltså av toxintyp A, B eller F. Man har hittat stammar, som producerar toxin av både typ B och typ F och dessa stammar sägs vara av toxintyp Bf, eftersom de producerar mer av toxin B än av toxin F.

De olika toxintyperna har samma principiella uppbyggnad och verkningsmekanism, men skiljer sig serologiskt. Botulinumtoxin, som är ett neurotoxin, liknar tetanospasmin i struktur och verkningsmekanism, men de verkar på olika delar av nervsystemet. Botulinumtoxin består (liksom tetanospasmin) av två proteinsubenheter och den ena är ett proteas, som förstör fusionsproteinet till vilket vesiklar innehållande acetylkolin skall binda. Därmed inhiberas signalöverföring mellan den efferenta (= motoriska eller utåtgående) nerven och muskelcellen genom att förhindra vesikler från att förankra till plasmamembranet och frisätta acetylkolin. Detta leder till en slapp förlamning. Jfr. Clostridium tetani.

Botulinumtoxin är mycket potent och den letala dosen för människa är ca 1 ng/kg kroppsvikt.

Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_009697 ATCC 19397 (toxin type A) 3 863 450 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
L37585 ATCC 25763T 1 453 

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit ca 180 olika arter inom genus Clostridium. C. botulinum kan delas in i fyra olika fenotypiska grupper: I-IV. C. botulinum-stammar inom grupp I är närmast besläktade med Clostridium sporogenes och Clostridium putrificum och inte med någon av de andra tre fenotypiska grupperna av C. botulinum.
Bestämmelser: I Sverige är botulism hos djur och människa anmälningspliktig till Jordbruksverket resp. Folkhälsomyndigheten. Clostridium botulinum tillhör kategori A som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID.
Kommentar:Clostridium botulinum representerar egentligen fyra olika arter (fenotypiska grupper), som alla har åtminstone en av botulinumtoxingenerna. Typstammen är av toxintyp A. I fallet C. botulinum kan man verkligen säga att taxonomi och fylogeni inte alls överensstämmer.
Referens(er): Nr 4, 33
Länk: Botulinum + Tetanus Toxin Mechanism
Uppdaterad:2017-09-17

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet