VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Moraxella osloensis
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den schweiziske oftalmologen V. Morax.
Artepitet: från Oslo.
Betydelse:Har ingen egentlig veterinärmedicinsk betydelse.
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pseudomonadales
Familj
Moraxellaceae 
Genus
Moraxella
Typstam: A1920 = ATCC 19976 = CCUG 350 = NCTC 10465.
Makromorfologi (lukt): Bildar små halvopaka kolonier efter 48 timmar (2-2,5 mm i diameter). Ingen hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Orörlig stav.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: DNas -, tryptofanas (indol) -
Fermentation av kolhydrater: Medlemmar av genusMoraxella fermenterar ej kolhydrater.
Spec. egenskaper:
Vektor: Nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita, som M. osloensis lever i mutualistisk symbios med.
Sjukdom:
Värddjur: Sniglar.
Sjukdomsbild: Infekterade sniglar dör inom 4-10 dagar.
Virulensfaktorer: Lipopolysackariden (LPS) från M. osloensis, som är ett endotoxin och letalt för vissa snigelarter.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF005190 5873 1 448  

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 20 arter har beskrivits inom genus Moraxella och dessa arter är besläktade med medlemmar av genus Acinetobacter.
Kommentar:Används för biologisk bekämpning av sniglar, framför allt åkersnigel (Deroceras reticulatum) och spansk skogssnigel (Arion vulgaris). Den kommersiella produkten NemaSlug innehåller nematoder, som har koloniserats i tarmen av M. osloensis.
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet