VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Staphylococcus aureus subsp. aureus
Kategorier: Zoonotisk; hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: Vindruvsklase-liknande kocker (coccus betyder korn eller bär)
Artepitet: gyllene
Underartepitet: se Artepitet
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Bacillales
Familj
Staphylococcaceae 
Genus
Staphylococcus
Typstam: ATCC 12600 och 12600-U = CCUG 1800 = NCTC 8532.
Makromorfologi (lukt):
     
 

Medelstora (2-3 mm i diameter), opaka, vita eller gula kolonier. Lågkonvexa och med slät kant. Ger ofta en dubbel hemolyszon på blodagar [en klar (fullständig) och smal inre zon samt en grumlig (partiell) och bred yttre zon).

Den fullständiga hemolysen orsakas hos Staphylococcus spp. av ett α-hemolysin och den partiella hemolysen av ett β-hemolysin. Jfr. Streptococcus spp.

Mikromorfologi: Orörliga kocker i klasar.
Gram +/Gram -:
 
G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Eskulinas -, koagulas + (de allra flesta stammar), ureas +.
Biokemiska tester: Voges-Proskauer +
Fermentation av kolhydrater:

  
D-glucose
+
lactose
+
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
-
D-mannitol
+
salicin
-
trehalose
+
glycerol
+
inulin
?
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
-
Andra kolhydrater: mannos +.
Spec. egenskaper: S. aureus producerar en polysackaridkapsel.
Specialmedia:
Staphylococcus aureus  Staphylococcus aureus  Staphylococcus aureus  
Staphylococcus aureus  Staphylococcus aureus  

För bakteriologiska analys av livsmedelsprover används Baird-Parker-agar.

SELMA- eller SELMA Plus-plattor används för odling av mjölkprover vid misstänkta mastiter.

Vid odling av Methicillin Resistenta Staphylococcus aureus (MRSA) används selektivmedia såsom chromagar.

Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
De flesta djurslag inkl människaHud-, sår-, ledinfektion, bölder och sepsis (blodförgiftning)Lokal såväl som systemisk infektion, kan även invadera metafysealområdet i lederna, vilket kan orsaka artrit (ledinfektion) och/eller osteomyelit (skelettinfektion).
Nötkreatur, får och getMastit (juverinflammation)Kan smitta mellan korna, orsakar både subkliniska och akuta mastiter. Mycket vanlig juverpatogen.
HästHud- och sårinfektionVanligaste orsaken till hudinfektion hos häst ofta i blandflora med Streptococcus zooepidemicus.
FjäderfäFotbölderHälta och svullna fötter p.g.a. sekundär infektion efter sår på fötterna.
MänniskaMatförgiftningS. aureus kan multipliceras i livsmedel och bilda värmestabilt toxin, kort inkubationstid och duration.
Virulensfaktorer: α-toxin (hemolysin) är ett porin och orsakar celldöd hos känsliga celler, d.v.s. de celler som har receptorn för α-toxin (blodplättar och monocyter).
β-toxin (hemolysin) är ett sphingomyelinas (fosfolipas).
γ-toxin (hemolysin) är också ett porin, som kan lysera känsliga celler.
δ-toxin (hemolysin) är en peptid bestående av 26 aminosyror, som fungerar som ett biodetergent och kan lysera många olika typer av celler.
Protein A är ett yttermembranprotein vilket binder till the Fc-regionen på IgG molekyler. Fab-regionen kommer alltså att exponeras på bakteriernas yta, vilket förhindrar opsonisering och fagocytos.
Koagulas är ett extracellulärt protein, som binder till protrombin och bildar ett komplex (stafylotrombin) där trombinets proteasaktivitet initierats, vilket gör att fibrinogen omvandlas till fibrin. Det finns inga säkra bevis för att koagulas är en virulensfaktor, men man tror att bakterien skyddas mot fagocytos genom att orsaka lokala koaguleringar.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_002951 Stam COL 2 809 422 1c +1c 
Totalt har 16 stammar sekvenserats och de har 0-3 cirkulära plasmider.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
D83357 ATCC 12600T 1 476 

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 70 arter och underarter har beskrivits inom släktet Staphylococcus. S. aureus subsp. aureus är, som namnet antyder, mycket nära besläktad med S. aureus subsp. anaerobius.
Kommentar:Streptococcus pyogenes orsakar också impetigo (= svinkoppor) hos människa.
Referens(er): Nr 16, 42, 50
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet