VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Bartonella elizabethae
Kategorier: Zoonotisk; hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter vetenskapsmannen Alberto L. Barton (1870-1950), som var verksam i Peru och beskrev dessa organismer år 1909.

Artepitet: uppkallad efter St. Elizabeth's Hospital i Brighton, Massachusetts, USA, där organismen först isolerades.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Alphaproteobacteria
Ordning
Rhizobiales
Familj
Bartonellaceae 
Genus
Bartonella
Typstam: F9251 = ATCC 49927
Makromorfologi (lukt): Heterogent koloniutseende, regelbundna små och oregelbundna större former. Vissa stammar ger hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Små (0,5-0,6 x 1,0 µm), orörliga och svagt böjda stavar.
Gram +/Gram -:G- (färgas endast svagt)
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Tryptofanas -, ureas -
Biokemiska tester: Voges-Proskauer -
Fermentation av kolhydrater: Bartonella spp. bildar ej syra genom fermentation av kolhydrater.
Spec. egenskaper: Optimal temperatur: 35-37 °C. Mycket kräsen vid odling.
Reservoir: Brun råtta (Rattus norvegicus)
Sjukdom:Human endokardit
Värddjur: Människa
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
L01260 ATCC 49927T 1 466  

Taxonomi/fylogeni:
 
Mer än 30 arter har beskrivits inom genus Bartonella, som är relativt nära besläktat med genus Brucella.
Kommentar:Zoonotisk
Uppdaterad:2020-10-28

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet