VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Staphylococcus schleiferi subsp. coagulans
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: vindruvsklase-liknande kocker (coccus betyder korn eller bär)
Artepitet: namngiven efter den tyske mikrobiologen Karl Heinz Schleifer, för hans bidrag till gram-positiva bakteriers taxonomi
Underartepitet: koagulerande
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Bacillales
Familj
Staphylococcaceae 
Genus
Staphylococcus
Typstam: GA211 = ATCC 49545 = CCUG 37248
Makromorfologi (lukt):
   
Små (1,5 - 2,0 mm i diameter), ogenomskinliga och blanka kolonier. Ger hemolys på hästblodagar.
Mikromorfologi: Orörlig kocker (0,8-1,2 µm i diameter) i oregelbundna kluster. Förekommer även enskilda eller i par.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Koagulas +
Biokemiska tester: Voges-Proskauer +
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
v
maltose
-
L-rhamnose
-
sucrose
v
L-arabinose
-
cellobiose
-
D-mannitol
v
salicin
?
trehalose
-
glycerol
+
inulin
?
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
?
Fermenterar också fruktos, galaktos, mannos och ribos.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Hund och kattOtit (öroninfektion), dermatit (hudinfektion)Opportunist
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AB009945 ATCC49545T 1492  

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 70 arter och underarter har beskrivits inom släktet Staphylococcus. S. schleiferi är nära besläktad med S. pseudintermedius, S. delphini och S. intermedius.
Kommentar:Kan förväxlas med S. intermedius, S. pseudintermedius eller t.o.m. S. aureus subsp. aureus, som alla är koagulase positiva. Methicillin resistanta stammar har isolerats.
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet