VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Ehrlichia canis
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den tyske bakteriologen Paul Ehrlich (1854-1915).
Artepitet: från hund.
Betydelse:Sjukdomen finns normalt inte i Sverige, eftersom den bruna hundfästingen kräver ett varmare klimat för att överleva. Sjuka hundar skulle dock kunna förekomma efter import eller vistelse utomlands.
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Alphaproteobacteria
Ordning
Rickettsiales
Familj
Anaplasmataceae 
Genus
Ehrlichia
Typstam: Oklahoma
Makromorfologi (lukt): Kan ej odlas på cellfria substrat (t.ex. agarplattor).
Mikromorfologi: Kockoida till elipsoidala celler (ca 0,5 µm i diameter), som är orörliga. En morula (se nedan) kan vara upp till 4 µm i diameter.
Gram +/Gram -:G-
Katalas/Oxidas:
Fermentation av kolhydrater: Används ej för identifiering av Ehrlichia spp. eftersom det kan vara svårt att skilja bakteriens metabolism från värdcellens. Dessutom saknar många intracellulära bakterier gener för kolhydratmetabolism på grund av evolutionär genreduktion.
Spec. egenskaper:
Vektor: Brun hundfästing (Rhipicephalus sangineus)
Reservoir: Hunddjur
Sjukdom:Mononukleär ehrlichios hos hund
Värddjur: Hunddjur (Canidae). Har också rapporterats hos katt.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_007354 Jake 1 315 030 (1c + 0) 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
M73221 (T) 1433 

Taxonomi/fylogeni:
 
Fem arter har beskrivits inom släktet Ehrlichia, som är närmast besläktat med släktet Anaplasma.
Kommentar:Obligat intracellulär och växer i inklusioner (morulae) i monocyter. Morula syfter på inklusionernas mullbärsliknande struktur (Morus = mullbär på latin).
Uppdaterad:2023-03-22

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet