Art/Underart: Melissococcus plutonius
Etymologi: Genusnamn: biets kock.
Artepitet: namngiven efter guden Pluto i romersk mytologi.
Betydelse:Sjukdomen förekommer i nästan hela världen, men rapporteras sällan från Sverige.
  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Melissococcus pluton
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Lactobacillales
Familj
Enterococcaceae 
Genus
Melissococcus
Typstam: ATCC 35311
Makromorfologi (lukt):
Melissococcus plutonius  
Bildar små, vita, blanka och väl avgränsade kolonier
Mikromorfologi:
Melissococcus plutonius  
Parvisa orörliga kocker i kedjor.
Gram +/Gram -:
Melissococcus plutonius  
G+
Metabolism: Anaerob
Katalas/Oxidas:-/?
Biokemiska tester: Citrat -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
?
maltose
v
L-rhamnose
?
sucrose
v
L-arabinose
?
cellobiose
?
D-mannitol
?
salicin
v
trehalose
?
glycerol
?
inulin
?
raffinose
?
D-sorbitol
?
starch
?
Andra kolhydrater: Fruktos +.
Spec. egenskaper: Optimal tillväxttemperatur: 35°C.
Specialmedia:
Melissococcus plutonius  
Odlad i anaerobklocka på basalmedium-agar.
Sjukdom:Europeisk yngelröta
Värddjur: Honungsbi (Apis mellifera)
Sjukdomsbild: Bakterierna angriper de öppna cellernas yngre larver. Man hittar 3-4 dagar gamla larver förflyttade från cellerna samt döda, slappa och bruna larver.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
AP012200 ATCC 35311T 1 891 014 1c + 1c 
Minst två stammar har sekvenserats och båda dessa bär på en plasmid.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X75751 (T) 1396 

Taxonomi/fylogeni:
Melissococcus plutonius  
Endast en art (M. plutonius) finns beskriven under genus Melissococcus och detta genus är närmast besläktat med släktet Enterococcus. Dessa släkten hör alltså till ordningen Lactobacillales.
Bestämmelser: Sjukdomen omfattas ej av bisjukdomslagstiftningen i Sverige.
Kommentar:Sjukdomen är ej så allvarlig som amerikansk yngelröta (se Paenibacillus larvae).
Referens(er): Nr 84, 97
Länk: En översyn av lagstiftningen om bisjukdomar.
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet