Art/Underart: Corynebacterium diphtheriae subsp. diphtheriae
Kategori: Huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genus namn: klubbformad bakterie (bacterium betyder eg. liten stav).
Artepitet: från difteri
Underartepitet: se Artepitet.
Betydelse:Difteri är nu för tiden en ovanlig sjukdom i Sverige och andra .
  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Actinomycetota
Klass
Actinomycetia
Ordning
Mycobacteriales
Familj
Corynebacteriaceae 
Genus
Corynebacterium
Typstam: ATCC 27010 = NCTC 11397.
Makromorfologi (lukt): Små, grå och halvgenomskinliga kolonier (1-3 mm i diameter). Vissa stammar ger hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Orörlig pleomorf stav (1-8 x 0,3-0,8 µm). Bildar förgrenade aggregat, som ser ut som kinesiska bokstäver).
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Eskulinas -, ureas -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
?
maltose
+
L-rhamnose
?
sucrose
-
L-arabinose
?
cellobiose
?
D-mannitol
-
salicin
?
trehalose
?
glycerol
?
inulin
?
raffinose
?
D-sorbitol
?
starch
?
Fruktos ?, mannos ?, xylos -.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:Difteri hos människa. Mastit och dermatit hos nötkreatur, vilket är sällsynt.
Värddjur: Människa (huvudsakligen barn) och nötkreatur (ovanligt)
Sjukdomsbild:
Virulensfaktorer: De strukturella generna för difteritoxiner (tox- generna) bärs av en familj av närbesläktade corynebakteriofager. Beta-fagen (B-fagen) är den mest studerade fagen. En lytisk fagcykel krävs inte för produktion av difteritoxin. Difteritoxinet är ett s.k. AB-toxin, som som klyver NAD i nikotinamid och ADP-ribos (ADPR). ADPR överförs sedan till elongeringsfaktor 2 i värdcellerna och detta leder till inhibering av proteinsyntesen. Därför kallas också difteritoxinet för ett ADP-ribosylerande toxin.

Den letala dosen av difteritoxin för människor är ca 0.1 μg per kg kroppsvikt, vilket är 50-100 gånger mer än den letala dosen av botulinumneurotoxinet.

Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_002935 NCTC 13129 2 488 000 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X81911 (T) 1395 

Taxonomi/fylogeni:
Corynebacterium diphtheriae  
176 arter och 13 underarter finns beskrivna inom släktet Corynebacterium. Alla namn har dock inte godkänts än och vissa arter har placerats inom ett annat släkte. Släktet Corynebacterium är närmast besläktade med släktena Mycobacterium, Nocardia, Rhodococcus och Crossiella.
Uppdaterad:2023-03-02

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet