VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Morganella morganii subsp. morganii
Kategorier: Rörliga; i normalfloran
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den brittiske bakteriologen H. de R. Morgan, som först studerade organismen.
Artepitet: se Genusnamn.
Underartepitet: se Genusnamn.
Betydelse:Förekommer som kontaminant av köttprodukter och har viss betydelse inom livsmedelshygienen.
  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Proteus morganii
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacterales
Familj
Morganellaceae 
Genus
Morganella
Typstam: ATCC 25830 = CCUG 6328 = NCTC 235.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Kort, rak och rörlig stav med peritrika flageller.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: DNas -, eskulinas -, ornitindekarboxylas +, tryptofanas +, ureas +.
Biokemiska tester: Citrat -, metylrött +, Voges-Proskauer -, vätesulfid v.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+----
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
-----
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
(-)?--?
De flesta stammar fermenterar glukos under syrabildning och 90% av dessa även under gasbildning.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Otitis externa och cystit hos hund. Hudabscesser och septikemi hos reptiler.
Värddjur: Tillhör tarmens normalflora hos däggdjur (inklusive människa) och reptiler.
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AY043390 AU1491 1448  

Taxonomi/fylogeni:
 
Två arter har beskrivits inom genus Morganella och Morganella morgani har delats upp ytterligare i två underarter.
Kommentar:Liknar i många avseenden Proteus spp., men svärmar EJ på agarplattor.
Referens(er): Nr 174
Uppdaterad:2022-04-13

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet