Art/Underart: Acholeplasma laidlawii
Etymologi: Genusnamn: syftar på att kolesterol ej behövs för tillväxt.
Artepitet: uppkallad efter den brittiska virologen Patrick Laidlaw (1881-1940), som först isolerade denna organism.
Betydelse:Har ingen direkt veterinärmedicinsk betydelse
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Mycoplasmatota
Klass
Mollicutes
Ordning
Acholeplasmatales
Familj
Acholeplasmataceae 
Genus
Acholeplasma
Typstam: PG-8 = ATCC 23206 = NCTC 10116
Makromorfologi (lukt):
Acholeplasma laidlawii  
Små kolonier (0,2-2 mm), som brukar liknas vid stekta ägg
Mikromorfologi: Små, pleomorfa och orörliga organismer (0,2-0,5 µm i diameter).
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:?/-
Andra enzymer: Arginin -, ureas -
Fermentation av kolhydrater: Glukos +
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg. Temperatur optimum: 37 °C men växer från 20-41 °C
Specialmedia:
Sjukdom:Är troligen inte patogen
Värddjur: Har isolerats från gödsel, jord, växter, insekter och från många olika djurslag
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_010163 PG-8A 1 496 992 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U14905 PG8 1 476 

Taxonomi/fylogeni:
Acholeplasma laidlawii  
Det finns ca 20 arter beskrivna inom släktet Acholeplasma, men alla artnamn är inte godkända än. Detta släkte är närbesläktat med en grupp av växtpatogener, som brukar kallas fytoplasmer. Dessa bakterier har inte kunnat odlas och därför kallas släktet: "Candidatus Phytoplasma".
Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact. För några av mollicuterna (mykoplasmerna) har namnen inte ändrats och det gäller bl.a. medlemmar av släktet Acholeplasma.

Hittas ibland som kontaminant i cellkulturer.

Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet