VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Stenotrophomonas maltophilia
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: en enhet, som lever på ett fåtal substrat.
Artepitet: maltälskande
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Xanthomonas maltophilia.
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Xanthomonadales
Familj
Xanthomonadaceae 
Genus
Stenotrophomonas
Typstam: Hugh 810-2 = ATCC 13637 = NCTC 10257
Makromorfologi (lukt): Gula eller gröngula kolonier (bildar pigment).
Mikromorfologi: Raka eller svagt böjda rörliga stavar (0,5 x 1,5 µm), som uppträder enskilt eller i par. Har polära multitrika flageller.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: DNas +
Fermentation av kolhydrater: S. maltophilia fermenterar ej kolhydrater, men kan metabolisera laktos och maltos på andra sätt.
Spec. egenskaper: Optimal tillväxttemperatur: 35°C
Sjukdom:En opportunist, som kan ge nosokomiala infektioner hos människor med nedsatt immunförsvar. Finns bl.a. rapporter om lymfadenit hos get och septikemi hos krokodil.
Värddjur: En omgivningsbakterie, som har påträffats hos många djurslag, t.ex. krokodil, orm, get och människa.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_010943 K279a 4 851 126 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AB008509 (T) 1467 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 20 arter har beskrivits inom genus Stenotrophomonas och dessa arter är besläktade med arter inom genus Dichelobacter.
Kommentar:Är normalt resistent mot flera olika antibiotika
Referens(er): Nr 75, 76
Uppdaterad:2023-03-29

Aktuellt

Mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi

För ca 2 år sedan revide­ra­des mykoplasmernas taxonomi på VetBact, eftersom en forskargrupp hade föreslagit att 5 nya genus (släkten) skulle införas tillsammans med släktet Mycoplasma. Detta fick också konsekvenser för högre taxa inom det fylum, som då kallades Tenericutes. Nu har en annan grupp av forskare föreslagit att de nya namnen ska förkastas.

Publicerad 2023-10-03. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet