VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Salmonella enterica subsp. arizonae
Kategorier: Zoonotisk; rörliga; i normalfloran
Etymologi: Genusnamn: Uppkallad efter den amerikanske bakteriologen D. E. Salmon
Artepitet: från tarmen
Underartepitet: från Arizona
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacterales
Familj
Enterobacteriaceae 
Genus
Salmonella
Typstam: ATCC 13314 = NCTC 8297
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Rörliga stavar med peritrika flageller
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Biokemiska tester: Citrat +
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
(-)
maltose
+
L-rhamnose
+
sucrose
-
L-arabinose
+
cellobiose
-
D-mannitol
+
salicin
-
trehalose
+
glycerol
(-)
inulin
?
raffinose
-
D-sorbitol
+
starch
?
Andra kolhydrater: Dulcitol -. Jfr. subsp. enterica. Fermenterar glukos under bildning av gas och syra.
Spec. egenskaper:
Reservoir: Reptiler, framför allt ormar.
Sjukdom:Orsakar ej sjukdom hos kallblodiga djur. Kan i sällsynta fall ge infektioner hos spädbarn och personer med nedsatt immunförsvar.
Värddjur: Finns ofta hos kallblodiga djur framför allt ormar. Förekommer också i miljön.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_010067 RSK2980 4 600 800 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF008580 ATCC 13314T 1 491 

Taxonomi/fylogeni:
 
Två arter har beskrivits inom genus Salmonella. S. enterica tillhör familjen Enterobacteriaceae och är närbesläktad med medlemmar av släktena Escherichia och Shigella. Alla medlemmar av dessa tre släkten bildar faktiskt ett monofyletiskt kluster (se Fig. 157:1 till vänster).
Kommentar:Finns ca 100 olika serovarer
Referens(er): Nr 176
Länk: Salmonella nomenclature
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet