VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Pasteurella dagmatis
Kategori: I normalfloran
Etymologi: Genusnamn: Uppkallad efter Louis Pasteur.
Artepitet: från ett bett.
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pasteurellales
Familj
Pasteurellaceae 
Genus
Pasteurella
Typstam: ATCC 43325 = CCUG 12397 = NCTC 11617.
Makromorfologi (lukt): Bildar jämna och gråvita kolonier. Ingen hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Orörlig kockoid stav
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Ornitindekarboxylase -, tryptofanas +, ureas +
Biokemiska tester: Citrat -, metylrött -, Voges-Proskauer -, vätesulfid (H2S) -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
v
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
-
D-mannitol
-
salicin
-
trehalose
v
glycerol
v
inulin
-
raffinose
v
D-sorbitol
-
starch
?
Övriga kolhydrater: mannos +.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Är en opportunist, som tillhör normalfloran i mun- och näshåla samt i mag-tarmkanalen. Kan ge sårinfektioner efter hund- och kattbett.
Värddjur: Hund och katt
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AY362920 CCUG 12397T 1 364  

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 15 arter finns beskrivna inom genus Pasteurella, men släktskapet mellan medlemmar inom de närbesläktade släktena Actinobacillus, Haemophilus, Mannheimia och Pasteurella är mycket osäker eftersom de olika släktena inte bildar monofyletiska kluster.
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet