VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Fusobacterium canifelinum
Etymologi: Genusnamn: liten spolformad stav.
Artepitet: från hund och katt.
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Fusobacteria
Klass
Fusobacteriia
Ordning
Fusobacteriales
Familj
Fusobacteriaceae 
Genus
Fusobacterium
Typstam: RMA 1036 = ATCC BAA-689 = CCUG 49733.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi:
Gram +/Gram -:
Katalas/Oxidas:-/?
Andra enzymer: Eskulinase -, lipas -, tryptofanas + (= indol +)
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Har isolerats från olika typer av infektioner hos hund och katt samt från sårinfektioner efter hund- eller kattbett hos människa.
Värddjur: Katt, hund och människa
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AY162221 (T) 1458  

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit 14 arter inom släktet Fusobacteria och 2 av dessa är uppdelade i 7 underarter. F. canifelinum är närmast besläktad med F. nucleatum, F. naviforme och F. simiae. Fusobakterier är besläktade med släktet Streptobacillus, men det senare tillhör en annan familj, nämligen Leptotrichiaceae.
Referens(er): Nr 74
Uppdaterad:2016-08-30

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet