Art/Underart: Coxiella burnetii
Kategori: Zoonotisk
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter Harold R. Cox, som först isolerade organismen i U.S.A.
Artepitet: uppkallad efter Frank MacFarlane Burnet, som först studerade denna bakteries egenskaper.
Betydelse:Den kliniska betydelsen av C. burnetii på idisslare i Sverige är okänd, men ett fall med koppling till reproduktionsstörningar hos nötkreatur har nyligen (2010) beskrivits (se Referenser).
  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Legionellales
Familj
Coxiellaceae 
Genus
Coxiella
Typstam: ATCC VR 615.
Makromorfologi (lukt): Kan ej odlas på cellfria substrat (t.ex. agarplattor).
Mikromorfologi: Små orörliga och pleomorfa stavar (0,2-0,4 x 0,4-1,0 µm)
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper: C. burnetii är mycket resistent mot kemikalier och hög temperatur. Bakterien kan bilda en endospor-liknande kropp.
Specialmedia:
Vektor: Flugor (mekaniska vektorer)
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
MänniskaQ-feberVarierande sjukdomsbild; kan vara akut med influensaliknande symtom, lunginflammation, hepatit (leverinfektion), abort eller en kronisk form med bl a endocardit (hjärtklaffsinfektion) men ovanligt
IdisslareQ-feberOftast inga symptom, fall av reproduktionsstörningar och abort har påvisats
Virulensfaktorer: Bakterien har ett typ IV sekretionssystem, som kallas icm/dot (intracellular multiplication / defect in organelle trafficking genes) för att injicera effektorproteiner (s.k. Ank-proteiner) i värdcellen. Dessa effektorproteiner ökar bakteriens möjligheter att överleva i värdcellen.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_002971 RSA 493 1 995 281 1c + 1c 
Fem stammar har sekvenserats och 0-1 plasmid har hittats i dessa stammar.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AE016828 RSA 493 1457 

Taxonomi/fylogeni:
Coxiella burnetii  
Endast en art finns beskriven inom genus Coxiella, som är besläktat med genusLegionella (inte så nära dock).
Bestämmelser: C. burnetii tillhör kategori B som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID.
Kommentar:Strikt intracellulär. Växer i fagolysosomer, som bildas när lysosomen fuserar med en fagosom. Extremt infektiös och zoonotisk. En enda aerosolburen organism kan ge Q-feber. Bl.a. lantbrukare, slakteriarbetare och veterinärer kan drabbas.
Referens(er): Nr 102, 103, 104
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet