VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Streptococcus pneumoniae
Kategorier: Hemolyserande; huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genusnamn: vriden (som en kedja) kock (coccus betyder eg. bär eller korn)
Artepitet: från lunginflammation
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Lactobacillales
Familj
Streptococcaceae 
Genus
Streptococcus
Typstam: ATCC 33400 = CCUG 28588 = NCTC 7465.
Makromorfologi (lukt): Små kolonier (0,5-1 mm i diameter) efter 24 timmars inkubering vid 37 °C på blodagar. Kraftig alfa-hemolys (grönaktig) på blodagar vid aerob odling.
Mikromorfologi: Orörliga kocker (0,5-1,25 µm i diameter) i par eller i korta kedjor.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:-/
Andra enzymer: Eskulinas v, hippurikas -, ureas -
Biokemiska tester: Voges-Proskauer -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
+
maltose
+
L-rhamnose
?
sucrose
+
L-arabinose
+
cellobiose
?
D-mannitol
v
salicin
v
trehalose
v
glycerol
+
inulin
+
raffinose
+
D-sorbitol
-
starch
v
Andra kolhydrater: amygdalin -, ribos -
Spec. egenskaper: Kan växa från 25°C till 42°C.
S. pneumoniae kan bilda polysackaridkapslar av ca. 100 olika serotyper.
Sjukdom:Ger septikemi, pneumoni och meningit hos människa och primater. Ger pneumoni hos gnagare.
Värddjur: Människa, primater och gnagare.
Sjukdomsbild:
Virulensfaktorer: Invasiner (pneumolysin), kapsel mm.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_008533 D39 2 046 115 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF003930 (T) 1515 

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 100 arter har beskrivit inom genus Streptococcus. Många arter inom genus Enterococcus har tidigare klassificerats som streptokocker och de är alltså närbesläktade.
Kommentar:Tillhör Lancefield's grupp NG (= ej möjlig att gruppera) streptokocker.
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet