VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Lactobacillus plantarum subsp. plantarum
Etymologi: Genusnamn: liten stav från mjölk.
Artepitet: från växter.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Firmicutes
Klass
Bacilli
Ordning
Lactobacillales
Familj
Lactobacillaceae 
Genus
Lactobacillus
Typstam: ATCC 14917 = CCUG 30503
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Raka orörliga stavar (0,9-1,2 x 3-8 µm) med rundade ändar. Stavarna uppträder enskilt, i par eller korta kedjor.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Syretolerant. Fermenterar olika kolhydrater till laktat och acetat.
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Eskulinas +
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
????+
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
v++?+
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
??++?
Andra kolhydrater: Ribos +, xylos v.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Ej patogen.
Värddjur: En omgivningsbakterie, som finns på bl.a. frukt och grönsaker samt i mag-tarm kanalen hos djur och människor.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_004567 WCFS1 3 308 274  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
D79210 (T) 1519 

Taxonomi/fylogeni:
 
Genus Lactobacillus är stort och drygt 200 arter har beskrivits. De är relativt närbesläktade med arter inom genus Enterococcus och genus Bacillus.
Kommentar:Anses stärka tarmslemhinnan och används därför som probiotikum. L. plantarum är en viktig bakerie i den process, som leder till fermenterade grönsaker.
Referens(er): Nr 73
Uppdaterad:2018-11-29

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet