VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Lactobacillus plantarum subsp. plantarum
Etymologi: Genusnamn: liten stav från mjölk.
Artepitet: från växter.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Firmicutes
Klass
Bacilli
Ordning
Lactobacillales
Familj
Lactobacillaceae 
Genus
Lactobacillus
Typstam: ATCC 14917 = CCUG 30503
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Raka orörliga stavar (0,9-1,2 x 3-8 µm) med rundade ändar. Stavarna uppträder enskilt, i par eller korta kedjor.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Syretolerant. Fermenterar olika kolhydrater till laktat och acetat.
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Eskulinas +
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
????+
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
v++?+
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
??++?
Andra kolhydrater: Ribos +, xylos v.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Ej patogen.
Värddjur: En omgivningsbakterie, som finns på bl.a. frukt och grönsaker samt i mag-tarm kanalen hos djur och människor.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_004567 WCFS1 3 308 274  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
D79210 (T) 1519 

Taxonomi/fylogeni:
 
Genus Lactobacillus är stort och drygt 200 arter har beskrivits. De är relativt närbesläktade med arter inom genus Enterococcus och genus Bacillus.
Kommentar:Anses stärka tarmslemhinnan och används därför som probiotikum. L. plantarum är en viktig bakerie i den process, som leder till fermenterade grönsaker.
Referens(er): Nr 73
Uppdaterad:2018-11-29

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet