VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Acinetobacter lwoffii
Kategorier: Rörliga; i normalfloran
Etymologi: Genusnamn: orörlig stav.
Artepitet: namngiven för att hedra den franske biologen Andre Lwoff (1902-1994), som fick nobelpriset i fysiologi och medicin 1965.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pseudomonadales
Familj
Moraxellaceae 
Genus
Acinetobacter
Typstam: ATCC 15309 = NCTC 5866
Makromorfologi (lukt): Små halvgenomskinliga kolonier (1,0-1,5 mm i diameter)
Mikromorfologi: Stavar med "ryckig" rörelse (ej "simmande") (0,9-1,6 x 1,5-2,5 µm).
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Strikt aerob med O2 som slutlig elektronacceptor.
Katalas/Oxidas:+/-
Biokemiska tester: Citrat -
Fermentation av kolhydrater: Acinetobacter spp. fermenterar ej kolhydrater.
Spec. egenskaper: Optimal tillväxttemperatur: 33-35 °C. Växer även mellan 20 och 37 °C.
Sjukdom:Bakterier av detta släkte ger ibland opportunistiska infektioner hos människa men i undantagsfall kan även djur drabbas.
Värddjur: Många olika djurslag
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CM001194 WJ10621 3 184 320 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X81665 ATCC 15309T 1460 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 60 arter har beskrivits inom genus Acinetobacter och dessa arter är besläktade med medlemmar av genus Moraxella.
Kommentar:En omgivningsbakterie, som förekommer i bl.a. jord, gödsel och vatten. Tillhör normalfloran hos olika djurslag (bl.a. häst, hund och katt).
Uppdaterad:2020-11-05

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet