Art/Underart: Brachyspira suanatina
Kategorier: Hemolyserande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: kort spiral
Artepitet: från gris och and.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetota
Klass
Spirochaetia
Ordning
Brachyspirales
Familj
Brachyspiraceae 
Genus
Brachyspira
Typstam: Finns ej definierad.
Makromorfologi (lukt):
Brachyspira suanatina  Brachyspira suanatina  
Bildar liksom andra brachyspiror inte några distinkta kolonier utan svärmar snarast på agarplattan. De "kolonier" som framträder på plattan är oregelbundna till form och storlek. En koloni härstammar troligen från flera ursprungsceller. Ger kraftig hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Rörlig
Gram +/Gram -:G- (Uppträder som G-, men har en annan typ av cellvägg).
Metabolism: Anaeroba, men syretoleranta.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:Dysenteri (hos gris)
Värddjur: Gris, gräsand
Sjukdomsbild: Blodig diarré.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
DQ473576 AN1681:1/04 1433  

Taxonomi/fylogeni:
Brachyspira suanatina  
Man har beskrivit 7 arter inom släktet Brachyspira, som har officiellt godkända namn. Ytterligare ca 10 arter finns rapporterade, men namnen har inte blivit godkända. Några av dessa arter finns med i de fylogenetiska träden och deras artnamn skrivs inom citationstecken (se Fig. 97:5 och 6). Alla arter inom släktet Brachyspira är mycket närbesläktade, men "B. corvi", B. aalborgi och B. pilosicoli avviker significant från övriga arter.
Kommentar:Artnamnet är ej officiellt godkänt och bör därför skrivas: "Brachyspira suanatina".
Referens(er): Nr 61, 64, 92
Länk: The Swedish Brachyspira, Leptospira and Treponema Group
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet