VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Treponema phagedenis
Kategorier: Hemolyserande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: Tråd, som skruvar sig
Artepitet: från ett cancerartat sår
Underartepitet: från ko
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetota
Klass
Spirochaetia
Ordning
Spirochaetales
Familj
Treponemataceae 
Genus
Treponema
Typstam: Ej definierad
Makromorfologi (lukt):
   
Mikromorfologi:
 
Spiralvriden och rörlig. Längd 10-15 µm, diameter: 0,35-0,40 µm och 7-9 perplasmatiska flageller (= endoflageller eller axialfilament).
Gram +/Gram -:
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Anses bidra till sjukdomsutvecklingen vid digital dermatit hos nötkreatur
Värddjur: Nötkreatur
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
DQ470655 V1 1467  

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 30 olika arter har beskrivits inom släktet Treponema. Det finns olika uppfattning bland forskare om vilka arter, som ska betraktas som egna arter eller endast underarter av en viss art. T. phagedenis subsp. vaccae är närbesläktad med Treponema phagedenis subsp. phagedenis och vissa forskare anser att dessa taxa endast representerar en enda art. Se det fylogenetiska trädet (Fig. 139:2).
Kommentar:OBS! Artnamnet är ej officiellt godkänt. Organismen bör därför kallas Treponema sp. eller "Treponema phagedenis subsp. vaccae" tills vidare. Organismen har även kallats "Treponema bovis". Behövs ev. också andra bakterier för att sjukdomen ska utvecklas.
Referens(er): Nr 60
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet