VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Avibacterium paragallinarum
Etymologi: Genusnamn: bakterie från fåglar.
Artepitet: liknar A. gallinarum (gallinarum: från höns).
Betydelse:Sjukdomen kan orsaka stora ekonomiska förluster
  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Haemophilus paragallinarum
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pasteurellales
Familj
Pasteurellaceae 
Genus
Avibacterium
Typstam: IPDH 2403 = ATCC 29545 = NCTC 11296
Makromorfologi (lukt):
 
Små gråaktiga och halv-opaka kolonier (0,5-1,0 mm i diameter). Bakterien odlas oftast på hematinagar.
Mikromorfologi: Orörlig kockoid till pleomorf stav
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Eskulinase -, tryptofanas (indol) -, ureas -,
Biokemiska tester: vätesulfid (H2S) -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
?
lactose
?
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
?
L-arabinose
-
cellobiose
-
D-mannitol
+
salicin
-
trehalose
-
glycerol
-
inulin
-
raffinose
-
D-sorbitol
?
starch
?
Övriga kolhydrater: Adonitol -, dulcitol -, D-galaktos -, inositol -, melezitos -, melibios -, sorbos -, xylitol -.
Mikrobiologiska tester:

  
Amningstest används ofta vid odling av Avibacterium paragallinarum.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Infektiös coryza
Värddjur: Tamhöns
Sjukdomsbild: Näs- och ögonflöde, konjunktivit, svullet (ödem) huvud, andningssvårigheter och sänkt äggproduktion
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AY498868 (T) 1463  

Taxonomi/fylogeni: Fem arter finns beskrivna inom genus Avibacterium, som är relativt nära besläktade med medlemmar av genus Gallibacterium.
Kommentar:Odlas med fördel på hematin agar och med hjälp av amning, diagnostiseras ofta med hjälp av PCR. Vanligt förekommande bland icke-kommersiella tamhöns i Sverige.
Referens(er): Nr 57, 67
Uppdaterad:2023-03-29

Aktuellt

Mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi

För ca 2 år sedan revide­ra­des mykoplasmernas taxonomi på VetBact, eftersom en forskargrupp hade föreslagit att 5 nya genus (släkten) skulle införas tillsammans med släktet Mycoplasma. Detta fick också konsekvenser för högre taxa inom det fylum, som då kallades Tenericutes. Nu har en annan grupp av forskare föreslagit att de nya namnen ska förkastas.

Publicerad 2023-10-03. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet