Art/Underart: Brachyspira intermedia
Kategorier: Hemolyserande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: kort spiral
Artepitet: intermediär (syftar på att den verkar ligga mellan B. hyodysenteriae och B. innocens i släktskap).
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Serpulina intermedia
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetota
Klass
Spirochaetia
Ordning
Brachyspirales
Familj
Brachyspiraceae 
Genus
Brachyspira
Typstam: PWS/A = ATCC 51140.
Makromorfologi (lukt):
Brachyspira intermedia  
Bildar små oregelbundna kolonier (0,1-1 mm i diameter), som lätt flyter ut på plattan (bakterierna "svärmar"). Ger svag hemolys på blodagar.
Mikromorfologi:
Brachyspira intermedia  
Är tunna, spiralformade och rörliga. Har 24-28 periplasmatiska flageller (= endoflageller eller axialfilament) per cell.
Gram +/Gram -:G- (Uppträder som G-, men har en annan typ av cellvägg).
Metabolism: Anaeroba, men syretoleranta.
Katalas/Oxidas:
Andra enzymer: Tryptofanas +/-, hippurikas -, α-galaktosidas -, β-glukosidas +
Fermentation av kolhydrater: D-ribos -
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:Tarmsjukdom på höns
Värddjur: Gris, höns
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP002874 PWS/AT 3 304 788  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U23033 PWS/AT 1458 

Taxonomi/fylogeni:
Brachyspira intermedia  
Man har beskrivit 7 arter inom släktet Brachyspira, som har officiellt godkända namn. Ytterligare ca 10 arter finns rapporterade, men namnen har inte blivit godkända. Några av dessa arter finns med i de fylogenetiska träden och deras artnamn skrivs inom citationstecken (se Fig. 97:5 och 6). Alla arter inom släktet Brachyspira är mycket närbesläktade, men "B. corvi", B. aalborgi och B. pilosicoli avviker significant från övriga arter.
Kommentar:ger produktionsstörningar hos höns
Referens(er): Nr 18, 64, 69, 92
Länk: The Swedish Brachyspira, Leptospira and Treponema Group
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet