VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Brachyspira alvinipulli
Kategorier: Hemolyserande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: kort spiral
Artepitet: från höna med diarré
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Serpulina alvinipulli
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetota
Klass
Spirochaetia
Ordning
Brachyspirales
Familj
Brachyspiraceae 
Genus
Brachyspira
Typstam: C1 (91-1207/C1) = ATCC 51933
Makromorfologi (lukt):
 
Bildar små (0,1-1 mm) oregelbundna kolonier, som lätt flyter ut på plattan (bakterierna "svärmar"). Ger svag hemolys på blodagar.
Mikromorfologi:
   
Är tunna, spiralformade och rörliga. Har 22-30 endoflageller (axialfilament) per cell.
Gram +/Gram -:G- (Uppträder som G -, men har en annan typ av cellvägg).
Metabolism: Anaeroba, men syretoleranta
Katalas/Oxidas:
Andra enzymer: Tryptofanas -, hippurikas +, α-galaktosidas -, β-glukosidas +
Biokemiska tester: D-ribos -
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Tarmsjukdom
Värddjur: Höns
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
EF455559 (T) 1433  

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit 7 arter inom släktet Brachyspira, som har officiellt godkända namn. Ytterligare ca 10 arter finns rapporterade, men namnen har inte blivit godkända. Några av dessa arter finns med i de fylogenetiska träden och deras artnamn skrivs inom citationstecken (se Fig. 97:5 och 6). Alla arter inom släktet Brachyspira är mycket närbesläktade, men "B. corvi", B. aalborgi och B. pilosicoli avviker significant från övriga arter.
Kommentar:Ger produktionsstörningar
Referens(er): Nr 18, 64, 70, 92
Länk: The Swedish Brachyspira, Leptospira and Treponema Group
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet