VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Listeria monocytogenes
Kategorier: Zoonotisk; hemolyserande; rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den engelske kirurgen Lord Lister.
Artepitet: monocytproducerande.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Bacillota
Klass
Bacilli
Ordning
Bacillales
Familj
Listeriaceae 
Genus
Listeria
Typstam: ATCC 15313 = NCTC 10357.
Makromorfologi (lukt):
   
Små (0,5- 1 mm) kolonier, som kan vara navlade på vissa selektiva substrat. Ger hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Långa smala stavar (0,4-0,5 x 0,5-2 µm) i korta kedjor. Är rörlig och har ett fåtal peritrika flageller. L. monocytogenes uppvisar också aktin-baserad rörlighet (se referenserna 154 och 155 nedan).
Gram +/Gram -:
 
G+
Metabolism: Fakultativt anaerob.
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Eskulinas +, hippurikas +, Lecitinas +, β-D-glukosidas +, tryptofanas -, ureas -.
Biokemiska tester: Metylrött +, Voges-Proskauer +.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
+
maltose
?
L-rhamnose
+
sucrose
-
L-arabinose
-
cellobiose
?
D-mannitol
-
salicin
?
trehalose
+
glycerol
+
inulin
?
raffinose
?
D-sorbitol
v
starch
-
Andra kolhydrater: Galaktos v, ribos -, xylitol +, xylos -.
Spec. egenskaper: Psykrotrof. Växer vid 0-42°C och har temperaturoptimum vid 30°C. Tål höga NaCl-koncentrationer.
Specialmedia:
Listeria monocytogenes  
Brillians-Listeria-agarmedium blir kolonier av Listeria sp. blå-grönaktiga därför att de har ett β-glukosidas. Det blir också en utfällning runt kolonier av L. monocytogenes och patogena stammar av L. ivanovii på grand av att de har ett lecithinas (se figurtexten).
Sjukdom:Listerios. Encephalit, abort, sepsis och ögoninfektion (idisslare). Matförgiftning och abort (människa).
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
IdisslareListeriosNeural form; Encephalit (hjärnhinneinflammation), feber, ensidig ansiktsförlamning, cirkelgång, ligger på ena sidan.
Abort; kastning, dödfödsel
Septisk form (blodförgiftning); bakteremi, hög feber, fokal hepatisk nekros och hemoragisk gastroenterit
Ögonform; konjunktivit, ögoninfektion med grumling av hornhinnan
MänniskaListeriosMatförgiftning, invasivform anmälningspliktig. Drabbar framförallt immunsupprimerade äldre människor
Septisk form, invasiv, hjärnhinneinflammation, sepsis (blodförgiftning), hög dödlighet
Mag-tarmform; icke-invasiv, feber, magont, diarré
Abort; prematur födsel, fosterdöd
Virulensfaktorer: Membranproteinet internalin, som inducerar cellulärt upptag av bakterien genom fagocytos. Listeriolysin (ett hemolysin), gör att bakterien sedan kan ta sig ur fagosomen innan den fuserar med en lysosom. Bakterierna kan polymerisera aktin med hjälp av proteinet Act A, vilket bidrar till deras intracellulära rörlighet.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_003210 EGD-e 2 944 528 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X56153 (T) 1469 

Taxonomi/fylogeni:
 
Finns 21 arter och underarter beskrivna inom genuset och alla är mycket närbesläktade. L. monocytogenes och den icke-patogena L. innocua har nästan identiska 16S rRNA-sekvenser.
Bestämmelser: Listerios är zoonotisk och anmälningspliktig. L. monocytogenes tillhör kategori B som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID.
Kommentar:Kan aktivt invadera celler. Är fakultativt intracellulär (i monocyter).
Referens(er): Nr 31, 65, 154, 155
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet