VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Flavobacterium psychrophilum
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: en gul bakterie (bacterium betyder eg. liten stav).
Artepitet: köldälskande.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Flexibacter psychrophilus
Taxonomi:
Fylum
Bacteroidetes
Klass
Flavobacteriia
Ordning
Flavobacteriales
Familj
Flavobacteriaceae 
Genus
Flavobacterium
Typstam: ATCC 49418 = CCUG 35200.
Makromorfologi (lukt):
     
 
Bildar små gula kolonier (1-2 mm i diameter). Producerar ett färgpigment.
Mikromorfologi: Tunna stavar (0,3-0,5 x 2-5 µm) med rundade eller avsmalnande ändar, som ibland bildar långa filament (se bilden). Bakterien kan glida på ytor.
Gram +/Gram -:
 
G-
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Yngeldödlighetssyndrom, bakteriell kallvattensjuka
Värddjur: Laxartade fiskar
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_009613 JIP02/86 2 861 988 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF090991 ATCC49418T 1 424 

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit ca 130 olika arter inom släktet Flavobacterium. Dessa arter är omgivningsbakterier och förekommer i jord och sötvatten. Vissa arter orsakar sjukdomar hos sötvattensfiskar. Släktet Flavobacterium är relativt närbesläktat med släktet Riemerella, som också tillhör familjen Flavobacteriaceae.
Kommentar:Orsakar problem i fiskodlingar.
Referens(er): Nr 3
Uppdaterad:2016-03-08

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet