VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Actinobaculum suis
Etymologi: Genusnamn: strålstav.
Artepitet: från gris.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Eubacterium suis, Actinomyces suis
Taxonomi:
Fylum
Actinomycetota
Klass
Actinomycetia
Ordning
Actinomycetales
Familj
Actinomycetaceae 
Genus
Actinobaculum
Typstam: Soltys 50052 = ATCC 33144 = CCUG 19206
Makromorfologi (lukt): Små kolonier med upphöjt glänsande centrum och matt kant (upp till 3 mm i diameter).
Mikromorfologi: Coryneforma eller pleomorfa och orörliga stavar (0,3-0,5 x 2-3 µm).
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: anaerob
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: Eskulinas -, ureas +.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
-
lactose
-
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
-
L-arabinose
-
cellobiose
-
D-mannitol
-
salicin
-
trehalose
-
glycerol
-
inulin
-
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
+
Fruktos, mannos, xylos -.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Se tabell
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
GrisCystit, PyelonefritUrinvägsinfektion (cystit) och njurbäckeninfektion (pyeloneftrit) drabbar framförallt suggor. Kan finnas i normalfloran i preputiet hos galtar
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
S83623 (T) 1545  

Taxonomi/fylogeni:
 
Detta släkte innehåller för närvarande endast två arter, som är närbesläktade med släktet Trueperella.
Uppdaterad:2023-03-02

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet