VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Borrelia afzelii
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den franske bakteriologen Amédée Borrel (1867-1936).
Artepitet: uppkallad efter den svenska dermatologen Arvid Afzelius (1857-1923), som för första gången beskrev "erythema migrans" vid en dermatologikongress i Stockholm 1909.
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Borrelia burgdorferi sensu lato
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetes
Klass
Spirochaetia
Ordning
Spirochaetales
Familj
Spirochaetaceae 
Genus
Borrelia
Typstam: VS461 = ATCC 51567
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Spiralformade (0,2-0,3 x 20-30 µm), rörliga med endoflageller (axialfilament)
Gram +/Gram -:G-, men svår att gramfärga.
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Vektor:
Borrelia afzelii  
Ixodes sp. (fästing)
Sjukdom:Borrelios
Värddjur: Fåglar och däggdjur.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_008277 PKo 0 905 394 1l + 8l 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AY342034 (T) 1013 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 40 olika arter har beskrivits inom släktet Borrelia och ungefär hälften av dessa (bl.a. B. afzelii och B. garinii brukar sägas tillhöra B. burgdorferi sensu lato, som betyder B. burgdorferi i en vidare bemärkelse. När man i dessa samanhang menar enbart B. burgdorferi brukar man tala om B. burgdorferi sensu stricto.
Uppdaterad:2016-02-10

Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet