VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Ehrlichia ruminantium
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den tyske bakteriologen Paul Ehrlich (1854-1915).
Artepitet: från idisslare.
Betydelse:Sjukdomen förekommer i Afrika och Karibien där den orsakar allvarliga problem inom djurhållningen.
  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Cowdria ruminantium
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Alphaproteobacteria
Ordning
Rickettsiales
Familj
Anaplasmataceae 
Genus
Ehrlichia
Typstam: Welgevonden.
Makromorfologi (lukt): Kan ej odlas på cellfria substrat (t.ex. agarplattor).
Mikromorfologi: Kockoida till elipsoidala celler (ca 0,5 µm i diameter), som är orörliga. En morula kan vara upp till 4 µm i diameter.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:
Fermentation av kolhydrater: Används ej för identifiering av Ehrlichia spp. eftersom det kan vara svårt att skilja bakteriens metabolism från värdcellens. Dessutom saknar många intracellulära bakterier gener för kolhydratmetabolism på grund av evolutionär genreduktion.
Spec. egenskaper:
Vektor: Fästing (Amblyomma variegatum och A. cajennensis).
Reservoir: Idisslare
Sjukdom:"Cowdrios".
Värddjur: Nötkreatur, får, getter och andra idisslare.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_006831 Gardel 1 499 920  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X61659 Crystal Springs (Zimbabwe) isolate 1569 

Taxonomi/fylogeni:
 
Fem arter har beskrivits inom släktet Ehrlichia, som är närmast besläktat med släktet Anaplasma.
Kommentar:Obligat intracellulär och växer i endotelceller samt neutrofila granulocyter. Morus syfter på inklusionernas mullbärsliknande struktur (Morula = mullbär på latin).
Uppdaterad:2023-03-22

Aktuellt

Mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi

För ca 2 år sedan revide­ra­des mykoplasmernas taxonomi på VetBact, eftersom en forskargrupp hade föreslagit att 5 nya genus (släkten) skulle införas tillsammans med släktet Mycoplasma. Detta fick också konsekvenser för högre taxa inom det fylum, som då kallades Tenericutes. Nu har en annan grupp av forskare föreslagit att de nya namnen ska förkastas.

Publicerad 2023-10-03. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet