VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Campylobacter coli
Kategorier: Zoonotisk; rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: en böjd stav.
Artepitet: från tjocktarmen.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Vibrio coli
Taxonomi:
Fylum
Campylobacterota
Klass
Campylobacteria
Ordning
Campylobacterales
Familj
Campylobacteraceae 
Genus
Campylobacter
Typstam: ATCC 33559 = CCUG 11283 och 14540 = NCTC 11366.
Makromorfologi (lukt):
   
Icke hemolyserende, små (1-2 mm i diameter) gråvita till rosaaktiga kolonier med metallglans på blodinnehållande agar.
Kolonierna kan bli större och flyta ut och svärma på fuktig agar.
Mikromorfologi: Böjd (måsvinge-liknande) eller spiralformade små och rörliga stavar (0,2-0,3 x 1,5-5,0 µm).
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Hippurikas - (= hippurat -), ureas -
Biokemiska tester: Vätesulfid (H2S) +
Fermentation av kolhydrater: Campylobacter spp. kan varken fermentera eller oxidera kolhydrater.
Spec. egenskaper: Termotolerant, växer i temperatur upp till 42-43 °C, växer inte vid 25 °C.
Specialmedia:
Campylobacter coli  
På kol-baserade medier är campylobacter kolonierna vita till gråaktiga med metallglans.
Kolonierna kan bli större och flyta ut och svärma på fuktig agar.
Reservoir: Fåglar och däggdjur (ej människa)
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
MänniskaCampylobacterios, zoonosMatförgiftning med diarre, kräkningar, magsmärtor och feber
Diagnostik:Direktodling på selektiva substrat eller selektiv odling efter anrikning. Konfirmering genom MALDI-TOF, PCR eller andra molekylärbiologiska metoder. Biokemiska tester kan också användas för konfirmering.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NZ_AAFL00000000 RM2228 1 860 000  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
M59073 ATCC 33559T 1467  

Taxonomi/fylogeni:
   
Mer än 40 arter inom genus Campylobacter är beskrivna och några av dessa är uppdelade i underarter. Genus Campylobacter är närmast besläktade med följande genera: Sulfurospirillum, Arcobacter och Helicobacter. C. coli är nära besläktad med C.jejuni, C. hyointestinalis, C. fetus och C. lari.
Bestämmelser:

Fynd av termotoleranta Campylobacter hos slaktkyckling är anmälningspliktiga till Jordbruksverket och Länsstyrelsen.

I Sverige är humana campylobacterinfektioner anmälningspliktiga till Folkhälsomyndigheten.

Uppdaterad:2023-03-22

Aktuellt

Mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi

För ca 2 år sedan revide­ra­des mykoplasmernas taxonomi på VetBact, eftersom en forskargrupp hade föreslagit att 5 nya genus (släkten) skulle införas tillsammans med släktet Mycoplasma. Detta fick också konsekvenser för högre taxa inom det fylum, som då kallades Tenericutes. Nu har en annan grupp av forskare föreslagit att de nya namnen ska förkastas.

Publicerad 2023-10-03. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet