Art/Underart: Corynebacterium renale
Etymologi: Genus namn: klubbformad bakterie (bacterium betyder eg. liten stav).
Artepitet: syftar på njurarna.
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Actinomycetota
Klass
Actinomycetia
Ordning
Mycobacteriales
Familj
Corynebacteriaceae 
Genus
Corynebacterium
Typstam: ATCC 19412 = CCUG 27542 = NCTC 7448.
Makromorfologi (lukt): Små gulaktiga opaka kolonier. Ger ingen hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Orörliga raka eller böjda stavar (0,3-0,8 x 1-8 µm). Bildar förgrenade aggregat, som ser ut som kinesiska bokstäver).
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Eskulinas -, hippurikas +, ureas +.
Biokemiska tester: Metylrött +.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
-
maltose
v
L-rhamnose
-
sucrose
-
L-arabinose
-
cellobiose
?
D-mannitol
?
salicin
-
trehalose
v
glycerol
?
inulin
?
raffinose
-
D-sorbitol
?
starch
-
Fruktos +, mannos +, xylos -.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:Urinvägsinfektion, cystit, pyelonefrit.
Värddjur: Nötkreatur, får
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
M29553 (T) 1 366  

Taxonomi/fylogeni:
Corynebacterium renale  
176 arter och 13 underarter finns beskrivna inom släktet Corynebacterium. Alla namn har dock inte godkänts än och vissa arter har placerats inom ett annat släkte. Släktet Corynebacterium är närmast besläktade med släktena Mycobacterium, Nocardia, Rhodococcus och Crossiella.
Uppdaterad:2023-03-02

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet