VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Betydelse

Här finns (eller kommer att finnas) information om bakteriens betydelse i olika delar av världen.

Inom hakparenteser ges information om hur viktig bakterien är inom veterinärmedicinen (Mycket viktig, Viktig, eller Mindre viktig). Observera dock att bedömningen i vissa fall kan vara något subjektiv.

Bakgrundsfärgen av bakterienamnet på de olika bakteriesidorna betyder:
Röd = en mycket viktig bakterie (inom veterinärmedicinen).
Gul = en viktig bakterie.
Grön = en mindre viktig bakterie.

Färgkoderna dyker också upp om man listar alla bakterier i VetBact genom att klicka på Art/Underart. Viktighetsgraden av en bakterie kan variera i olika delar av världen och de aktuella färgkoderna avser svenska förhållanden.

Uppdaterad: 2020-12-17.


Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet